Logga in | Registrera
Varukorg (0)

Villkor för användning av Webbplats

VIKTIGT!
Var noga att läsa igenom följande Villkoren. Det att Du har köpt eller använt våra produkter innebär att Du fullständigt förstår och accepterar alla villkor och regler som står nedan.
LICENSER
Vi ger en standardlicens för alla mallar. Det gör att du får använda varje enskild produkt på en enda webbplats som ägs av dig eller av dina kunder. Ifall du vill utnyttja en mall i andra projekt, måste du köpa den igen.
BILDER
Alla bilder som används i/på våra produkter utgör en beståndsdel däri och således kräver inga royalties eller en annan ersättning. Med en standard användningslicens har du rätt till att endast utnyttja bilder baserade på en hämtad mall. Bilder får användas bara inom ramen för ett enda projekt. Det är strikt förbjudet att begagna sig av eller vidare distribuera vilka som helst delar därav i andra projekt.
ÄNDRINGAR
Du får göra nödvändiga modifikationer i våra produkter, såvida det behövs för att kunna anpassa dem för dina förhållanden.
ANVÄNDNING UTAN LICENS
Det är inte tillåtet att placera vilken som helst produkt, i ursprunglig eller i en förändrad form, på disketter / CD, på webbsidor eller på en annan databärare. Inte heller får du erbjuda till salu eller på ett annat sätt (låta) sprida dem utan skriftligt tillstånd från vårt företag.
ÖVERLÅTELSE
Du får inte vidare licensiera, delegera eller överlåta de därtill hörande rättigheterna till någon som helst tredje person utan skriftligt tillstånd från vårt företag.
ÅTERBETALNINGSPOLICY
Innan du gör något köp på vår webbplats bör du inse att Upresentation.com erbjuder immateriella varor som inte kan återkallas, så brukar vi inte i vanliga fall göra återbetalningar efter leverans. Se till att du noggrant har läst avsnittet som beskriver mallen du valt, samt tillgängliga utgångsmaterial beträffande mallen ifråga. Det enda undantaget vi gör är när en produkt inte motsvarar beskrivningen på grund av vårt fel. Tidsfristen för att ansöka om återbetalning är 1 vecka efter leveransdatum. Återbetalning sker efter att vi har fått din undertecknade friskrivning (från upphovsrättigheter). Detta är en nödvändig förutsättning för att kunna få tillbaka sina pengar.
EGENDOMSRÄTT
I varje fall har du ingen (exklusiv) upphovs- eller egendomsrätt till våra produkter, antingen i ursprunglig eller i en modifierad form. Samtliga produkter ägs av oberoende innehållsleverantörer. Våra produkter levereras „i befintligt skick“ utan någon garanti, varken uttryckt eller implicerad. Under inga omständigheter skall vårt företag eller dess representanter påtaga sig ansvaret för eventuella skador, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, straffbara eller andra skador som uppstår i samband med eller till följd av omöjlighet att använda våra produkter.
BEDRÄGERIKONTROLL
Ditt köp kan bli underkastat en 10 – 30 minuters manuell bedrägeritest och/eller fördröjt för en längre period för en grundligare undersökning. Anledning till sådan kontroll ligger i ett allt ökande antal olagliga operationer som utförs av personer vilka inte är de verkliga innehavarna av kreditkort som används vid betalningar.
TREDJE PARTERS TJÄNSTER
Upresentation.com får vända sig till tredje parter när det gäller tillhandahållande av vissa tjänster via den här webbplatsen. Upresentation.com skall inte kontrollera tredje parters verksamheter, inte heller tar Företaget något ansvar för främmande tjänster. Även kan tredje parter tillämpa deras egna licens- och användaravtal, således ger du ditt samtycke vid registreringen till att respektera tillämpliga regler och föreskrifter lika som de här Användarvillkoren. Ifall några regler/bestämmelser i tredje parters avtal strider mot det som föreskrivs av Upresentation.com, skall föreskrifter av Upresentation.com gälla.
LAG OCH JURISDIKTION
Genom att gå in på den här webbplatsen går du med på att alla frågor beträffande din tillgång till och användning av webbplatsen samt därtill hörande produkter regleras av tillämpliga lagar i delstaten Florida, USA, utan hänsyn till evtl. rättskollisioner. Samtidigt förklarar Parterna att de avstår från UNO Konventionen om Internationella Köp (CISG). Du accepterar också att eventuella tvister som kan uppstå i samband med de föreliggande Villkoren (i fråga om tillgång till och/eller användning av den nämnda webbplatsen samt produkter som erbjuds här) faller inom behörighet av statliga och federala domstolar i Broward County, Florida.
Vårt Företag förbehåller sig rätten till att närhelst förändra dessa Användarvillkor utan föregående meddelande.
Ifall det uppstår ytterligare frågor, kan du ställa dem på ”Live chatt” genom att följa länken: live-chat.